Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar Gőzmozdonyokat Kedvelők Klubja Alapszabálya

Tisztelt Klubtársak!

Kérünk Benneteket, tartsuk be az alábbiakat (ezek alól természetesen mi magunk sem vagyok kivételek, éppen ellenkezőleg, miránk hatványozottan vonatkozik):

1.) Ez a klub elsősorban a magyar gőzmozdonyokról, de nem feltétlenül CSAK a gőzösökről, és nem okvetlenül CSAK a magyarokról szól. Így tehát nem kizáró ok a külföldi gőz-, vagy más meghajtású mozdonyok sem, lehetnek dízel-, villany-, vagy (ha ilyen létezik) nukleáris meghajtású mozdonyok is. Nem-gőzmozdonyos dokumentumok közlése csak akkor szabad, ha azok bármely módon gőzmozdonyokhoz kapcsolhatók (pl. egy képen a nem-gőzős mellett gőzös is látható).

a.) A tagság létrejöhet önkéntes belépéssel vagy meghívással.


b.) A tagság megszűnése történhet önkéntes kilépéssel, kizárással, és/vagy ne adj' Isten, a tag halálával.

2.) Természetesen bárki klubtárs bármikor tehet javaslatot az alapszabály módosítására.

3.) Legyen általános a tegeződés (természetesen nem kizáró ok, illetve nem akadálya a klubtagságnak, aki ettől el szeretne térni, az illető kérését mindenkor tiszteletben tartjuk).

4.) Itt ne legyen helye az alábbiaknak, ne toleráljuk őket, még körülírt, burkolt formában sem:

- Mások, különösen egymás sértegetése, egymás ellen való uszítás, gyűlöletkeltés, bárki klubtársunknak (nemcsak a Klub hasábjain, de bárhol!) az illetőre nézve dehonesztáló módon való feltüntetése.

- Személyiségi jogokkal, egymás bizalmával bármilyen módon való visszaélés, ide értve az egymás ellen való indokolatlan árulkodást is.

- Nyegle, arrogáns, pökhendi, modortalan, lekicsinylő, kioktató jelleg, stílus.

- Politizálás, függetlenül attól, hogy az illető, illetve annak dokumentuma jobb- vagy balol­dali. Ez alól kivételt képez - tehát nem számít politizálásnak - egy-egy mozdonytípus politikai hátterének semleges, jobb- vagy baloldali érzelmektől egyaránt mentes ismertetése.

- Fajgyűlölet-rasszizmus, kirekesztés.

5.) Abban a pillanatban, amint azt felfedezzük, vagy egyéb módon hitelt érdemlően tudomásunkra jut, külön figyelmeztetés nélkül törlésre kerül minden olyan dokumentum, amely a 4. pontban foglaltaknak nem felel meg. Ebben az esetben az illető klubtárs privát üzenetben, mások számára nem látható módon rövid indokolással értesítést kap. Kérünk Benneteket, hogy ha ilyet észleltek, mielőbb jelezzétek; ez nem számít árulkodásnak. Ezt felénk privát üzenetben tegyétek meg:

6.) Törlésre kerül a dokumentum akkor is, ha a 4. pontnak ugyan minden egyebekben megfelelne, de annak tartalma nem illik bele a klub nevének megfelelő témakörbe. Ezek alól természetesen kivételt képeznek az egymást üdvözlő üzenetek, illetve ezek kifejezése, megerősítése végett feltett dokumentumokhoz vezető linkek (névnap, születésnap, házassági évforduló, gyermek születés, stb) és ne adj' Isten, halálozás esetén a részvétnyilvánítások.

7. Figyelmeztetés nélkül törlésre kerül a dokumentum (poszt, hozzászólás, azokra válasz) amelyik olyan hibaüzenettel jelenik meg, hogy "A TARTALOM NEM JELENÍTHETŐ MEG", vagy ehhez hasonló. A láthatóság beállítása (nyilvánossá tétele, hiszen a kezdeményező vélhetően ezt szeretné elérni) az illető kezdeményező dolga, felelőssége. Amennyiben az ismételt láthatósági kísérlet is eredménytelen, a kezdeményező dolga a posztját (hozzászólását) törölni. Amennyiben ezt nem teszi, mi, adminisztrátorok v. moderátorok vagyunk kénytelenek megtenni, és alapszabály-ellenesnek nyilvánítani.

8.) Kizárásra kerül az a klubtárs (a dokumentum egyidejű törlése mellett), akinek dokumentuma, beírása harmadjára is törölve lett, úgyszintén, aki más klubtársak tegeződésre-magázódásra-"Ön"-öződésre vonatkozó kérését harmadjára sem tartja tiszteletben. Az illető ezekről privát üzenetben, mások számára nem elérhető-látható módon, rövid indokolással, ugyancsak értesítést kap.

9.) AZONNAL KIZÁRÁSRA KERÜL AZ (DOKUMENTUMÁNAK EGYIDEJŰ TÖRLÉSE MELLETT):

- AKINEK BÁRMELY BEÍRÁSÁBÓL, DOKUMENTUMÁBÓL OLYAN SZÁNDÉKOSSÁG TŰNIK KI, AMELY AMELLETT, HOGY NEM ILLIK BELE A KLUB NEVÉNEK MEGFELELŐ TÉMAKÖRBE, KÉSZAKARVA NEM FELEL MEG A 4. PONTNAK.

- ÚGYSZINTÉN, AKIT  HOLOKAUSZT-TAGADÁSON, (VAGY ANNAK KIFEJEZETT HELYESLÉSÉN) KAPUNK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY E SZÖRNY- ÉS RÉMTETTEKET A NÁCIK-NYILASOK, VAGY A KOMMUNISTÁK-BOLSEVIKOK, AVAGY EGYÉB SZÉLSŐSÉGES, EMBERI MIVOLTUKBÓL KIVETKŐZÖTT EMBERTELEN CSOPORTOSULÁSOK KÖVETTÉK-E EL.

UTÓBBI ESETBEN - MIVEL AZ BŰNCSELEKMÉNY - KLUBADMINISZTRÁCIÓNK AKÁR BÜNTETŐ FELJELENTÉST IS TEHET.

DE MAXIMÁLISAN HISZÜNK ÉS BÍZUNK ABBAN, HOGY ILYEN SOHA NEM FOG BEKÖVETKEZNI!

FELTÉTELEZZÜK, HOGY EZEKKEL VALAMENNYIEN EGYETÉRTÜNK.

Klubtársi szeretettel üdvözlünk mindenkit:

Kemenczei Róbert adminisztrátor

Regula Géza adminisztrátor

Glöckner László adminisztrátor

Fenyvesné Erkli Valéria adminisztrátor

Barkó Richárd adminisztrátor

Plósz Gyíula adminisztrátor


Mády Zoltán (Zoli papa) klubtulajdonos-alapító adminisztrátor

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.